Dataohjattu markkinointi pohjaa päätökset tietoon

Kirjoittanut Antti Leino

Markkinoinnin tehtävä on tehdä myyntiä tai vähintään luoda edellytykset myynnin onnistumiseksi. Markkinoinnin vaikuttavuutta tulee mitata....

Lue lisää

Johtaja – välitätkö enemmän kuin on tarpeen?

Kirjoittanut Tuomas Airisto

Haemme mediatoimistoomme Zeeland Media Group Oy:öön toimitusjohtajaa. Osakeyhtiölaki määrittelee toimitusjohtajan tehtäväksi hallituksen...

Lue lisää