Miten valita markkinoinnin automaatio -alusta

Digimarkkinointi Myynti Sisältömarkkinointi Markkinoinnin automaatio Inbound

22.6.2015 14:03:00 Kirjoittanut Samuel Tenhunen

Viime aikoina olen saanut yllättävän monta kyselyä liittyen markkinoinnin automaatioon. Näyttäisi siltä, että suomalaiset yritykset alkavat laajemmassa mittakaavassa miettiä keinoja tehostaa digitaalista tekemistään. Yleisin toive on kuitenkin vain ymmärtää aihetta paremmin. 

Markkinoinnin automaatio on yleistermi, ja viittaa tekniseen alustaan, joka hoitaa toistuvia markkinoinnin toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaille menevät sähköpostimuistutukset tilauksen käsittelyn etenemisestä tai tuotteen käyttövinkit asiakkaille. Automaation toinen tehtävä on auttaa markkinointia jalostamaan verkkosivujen kontakteja liideiksi myynnille. Ja nyt kun vihdoinkin puhutaan myynnistä digimarkkinoinnin yhteydessä, on asia alkanut kiinnostaa laajemminkin.

Miten valita markkinoinnin automaatio -järjestelmä?

Teimme vuoden alussa tutkimuksen erilaisista järjestelmistä. Määrällisesti alustoja on Capterran mukaan 197 (http://www.capterra.com/marketing-automation-software/), joten uuden alustan valinta ei ole helppoa. Omassa tutkimuksessa peilasimme alustojen tarjoamia ominaisuuksia useimpien keskisuurten suomalaisten yritysten tarpeisiin, ja lopputuloksena päädyimme lisäämään HubSpotin tarjoomaamme Marketon lisäksi. HubSpot tarjoaa käyttäjälle monenlaisia digimarkkinoinnin hallinnan ominaisuuksia hoivapolkujen rakentamisen ja sähköpostimarkkinoinnin lisäksi. Näitä ovat mm. sosiaalisen median moderointi, SEO-analyysit, CRM ja CMS -ominaisuudet. Järjestelmä pyrkiikin olemaan yhden alustan ratkaisu ”inbound”-markkinointiin.

bullseye

Käyttöönotto ja sisältömarkkinointi

Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii aina panostuksia ja tämä pätee yhtä lailla automaatioalustoihin. Markkinoinnin automaatiota käyttöönotettaessa on määriteltävä erilaiset kohdeyleisöt, tehtävä sähköposti- ja sivupohjia sekä määriteltävä hoivapolkuja. Mitä moninaisempi asiakaskenttä on, sitä enemmän lähtöstartti vaatii.

Kun järjestelmä on saatu käyttöön, pitää sitä muistaa ruokkia. Pääasiallinen keino tähän on sisältömarkkinointi. On tuotettava esimerkiksi blogikirjoituksia ja suunniteltava kampanjoita, joilla saadaan houkuteltua uusia asiakkaita automaation jalostettavaksi. On tehtävä A/B -testejä, järjestettävä tapahtumia sekä seurattava tuloksia ja opittava niistä. Toisaalta, jos markkinointia haluaa tehdä tehokkaasti, näihin tulisi panostaa ilman automaatiotakin. 

Milloin voin odottaa näkeväni tuloksia?

Kaikki yllämainittu saattaa tuntua haastavalta, mutta alun jälkeen tuloksia alkaa tulla. Tutkimuksen mukaan 2/3 markkinoijista näkee tuloksia kuuden kuukauden jälkeen käyttöönotosta (Regalix – State of Marketing Automation 2014). HubSpotin mukaan liidien määrä kasvaa keskimäärin 4,77 kertaiseksi ja 72% asiakkaista näkee kasvua myynnissä vuoden aikana käyttöönotosta (http://www.hubspot.com/roi).

Jos haluatte kuulla aiheesta lisää, tulemme mielellämme kertomaan lisää.
Voit myös tutustua aiheeseen lisää slidesharessa jakamani presentaation avulla:

http://www.slideshare.net/stenhune/markkinoinnin-automaatio-ja-inbound

Tutustu tarkemmin

Samuel Tenhunen

Samuel Tenhunen

Experienced marketing professional with expertise in digital strategy and consumer experience.