Markkinoinnin murros kolkuttaa ovellasi

insight asiakasymmärrys valmennus markkinointi

6.9.2016 10:37:38 Kirjoittanut Marjut Alatalo

markkinoinnin_murros-kolkuttaa-ovellasi

Kysyimme asiakkailtamme millaisia tulevaisuuden haasteita markkinointiin liittyy ja millaista muutosta uudet tuulet heidän omassa organisaatiossa vaativat toteutuakseen.

Selkeä vastaus oli, että digitalisaation kehityksen myötä tekemisen tavat muuttuvat.

Markkinoinnissa on tarve löytää uusia ja hyviä työskentelytapoja sekä yhteistyömalleja. Digitalisaation myötä mediakenttä on jo pirstaloitunut. Se vaikeuttaa viestien läpimenoa entisestään.

Digitaalinen integraatio nivoo tuotteet ja palvelut sekä viestinnän ja markkinoinnin yhteen. Tämä kehitys vaikeuttaa tiedonkulkua organisaation sisällä ja organisaation eri osien yhteistoimintaa.

Myös asiakaskokemuksen merkitys kasvaa.

Asiakaskokemuksen tunnistaminen on lähtökohta kaikelle tekemiselle. Tästä syystä herkkyys ja asiakasymmärrys ovat avainasemassa. Jos markkinointi ei tule kiinteäksi osaksi liiketoimintaa eikä auta asiakasta löytämään parhaimmat tuotteet ja palvelut, mitä virkaa irrallisella kampanjoinnilla tai viestinnällä on?

Markkinoinnin on muutettava radikaalisti ajatteluaan ja toimintatapojaan. Kampanjoinnista on siirryttävä kohti syvempää asiakasymmärrystä.

On opittava ajattelemaan ja puhumaan liiketoimintakriittisesti ja otettava karhun syleilyyn koko asiakaspolku, liidistä asiakkuuteen. Enää ei riitä, että markkinointi tuottaa x määrän kampanjoita, vaan kampanjoiden on pirstaloiduttava selkeiksi kohdennetuiksi viesteiksi ja myös entistä pienemmille mediapinnoille.

Kukaan ei enää pärjää ilman syvempää ymmärrystä siitä, miksi esimerkiksi Marjut osti juuri tuon auton juuri tuolta ja tuolla tavalla.

Jos et halua asiakkaiden äänestävän jaloillaan selvitä, miten saat asiakkaan kiinnostumaan, tutustumaan, ostamaan kerran ja toistamaan ostoksensa.

Tutustu Insight-osaamiseemme

Tutustu valmennustarjontaamme

Marjut Alatalo

Marjut Alatalo

Yksikönjohtaja, valmennus, sertifioitu coach