Johtaja – välitätkö enemmän kuin on tarpeen?

Digimarkkinointi Analytiikka markkinointi rekrytointi

28.3.2017 14:00:00 Kirjoittanut Tuomas Airisto

Haemme mediatoimistoomme Zeeland Media Group Oy:öön toimitusjohtajaa. Osakeyhtiölaki määrittelee toimitusjohtajan tehtäväksi hallituksen toimitusjohtajalle antamien juoksevien asioiden hoitamisen. Mutta mitä me Zeeland Familyssä ajattelemme johtamisesta ja johtajan roolista?

Johtajan tehtävä on mahdollistaa muiden onnistuminen työssään. Kyse on siis kai trendikkäästi modernin johtamisfilosofian mukaisesta palvelutehtävästä. Zeeland Familyssä tässä palvelutehtävässä korostuvat ainakin seuraavat asiat.

Asiantuntijat motivoituvat haasteellisista työtehtävistä. Meillä eniten työtyytyväisyyttä saa tutkitusti aikaan erinomaiset kollegat sekä mielenkiintoiset ja vaihtelevat työtehtävät. Johtajan tehtävä on ruokkia organisaatiota mielenkiintoisilla toimeksiannoilla sekä antaa työntekijöille mahdollisuuksia kokeilla sipiään riittävän usein uudenlaisissa toimeksiannoissa. Suoraan sanottuna tämä tarkoittaa tosi aktiivista nykyisten ja uusien asiakkaiden palvelua – toisella nimellään myyntiä.

Johtajan tehtävä on välittää enemmän kuin on tarpeen. Oma etu on laitettava taustalle ja mietittävä ensimmäisenä kollegoiden onnistumisen mahdollistamista. Välittäminen näkyy myös huomioimalla ihminen kokonaisuutena, ei vain työntekijänä tai vielä pahemmin resurssina.

Toiminnan kehittämisessä pyrimme poistamaan asiantuntijoiden työn edestä esteitä – emme luomaan niitä ohjeilla, säännöillä tai prosesseilla. Työ tarvitsee kuitenkin systeemin tuekseen ja johtajan tehtävä on luoda tämä systeemi sekä ylläpitää sitä. Uskomme systemaattiseen tapaan toimia ja siten mahdollistamaan mahdollisimman paljon tilanteita, joissa olla luova.

Johtaja on asiantuntija siinä missä muutkin. Johtamistyöstä suurin osa tapahtuu kädet savessa asiakastoimeksiantojen yhteydessä. Jokainen kohtaaminen on palveluhetki ja mahdollisuus auttaa kollegoita onnistumaan työssään.

Faktat ovat tosiasioita. Mielipiteet ovat mielipiteitä. Pyrimme ymmärtämään asioiden tosiasiallisen tilan ja etenemään siitä kohti tavoitetta. Emme juuri usko oikoteihin.

Johtajakin on ihminen. Armollisuus itseään kohtaan on ok silloin, kun lautasella on turhan paljon. Johtaja paljastuu johtajaksi vasta sitten, kun hyväksyy ensin itsensä. Jokaisen johtajamme tehtävänä on välittää myös muista johtajista enemmän kuin on tarpeen. Simon Sinekin sanoin “Johtajat syövät viimeiseksi”. 

Tuomas Airisto

Tuomas Airisto

Toimitusjohtaja